Prof. Wiesław Bryl

Prof. Wiesław Bryl

Profesor dr. hab. n. med. Wiesław  Bryl

Kierownik Katedry  i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, hipertensjologii i medycyny społecznej.

Przewodniczący Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Internistów Polskich,  członek Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. Zainteresowania naukowe to: diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego, otyłości, zaburzeń lipidowych, a także aspekty patogenetyczne miażdżycy i zagadnienia z dziedziny farmakoekonomii, w tym programy zdrowotne i lekowe.

2021-03-26

Otyłość a pandemia COVID-19
  • 18:45 - 19:00
  • 15 min
Organizator