Prof. Lidia Gil

Prof. Lidia Gil

Prof. dr hab. med. Lidia Gil, jest kierownikiem Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jako hematolog i transplantolog zajmuje się naukowo i praktycznie terapią komórkową w leczeniu nowotworowych chorób krwi – transplantacją komórek krwiotwórczych i terapią CAR T. Jej szczególne zainteresowania dotyczą bezpieczeństwa terapii komórkowych, zwłaszcza  powikłań infekcyjnych. Jest autorem licznych publikacji w tym temacie. Pełni funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz Przewodniczącej Sekcji ds Zakażeń Stowarzyszenia Polskiej Grupy ds Leczenia Białaczek u Dorosłych PALG. Spośród licznych nagród jakie otrzymała w swoim zawodowym życiu najbardziej ceni Nagrodę Mentora Roku.