JM Rektor UMP Prof. Andrzej Tykarski

JM Rektor UMP Prof. Andrzej Tykarski

Prof. dr hab. med. Andrzej Tykarski – absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z roku 1982. Od zakończenia studiów pracownik naukowy tej Uczelni, gdzie uzyskał tytuł doktora (1988), doktora habilitowanego (1998) i profesora nauk medycznych (2005). Obecnie profesor zwyczajny, kierownik  Katedry i Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych. Specjalista chorób wewnętrznych, angiologii i hipertensjologii. Były konsultant wojewódzki ds. hipertensjologii. Posiada tytuł Hypertension Specialist of European Society of Hypertension. Stypendysta British Council w MRC Blood Pressure Unit Uniwersytetu w Glasgow. Były Sekretarz i Prezes Zarządu Głównego PTNT. Były Redaktor Naczelny dwumiesięcznika „Nadciśnienie Tętnicze”, oficjalnego organu Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Były Dziekan Wydziału Lekarskiego II, a obecnie Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Przewodniczący Kolegium Rektorów Miasta Poznania.

Główne obszary zainteresowań to rola kwasu moczowego zmian naczyniowych w etiopatogenezie nadciśnienia tętniczego i optymalizacja terapii hipotensyjnej. Autor ok. 450 publikacji naukowych, w tym ok. 300 prac w recenzowanych czasopismach medycznych. Współautor i współredaktor wielu monografii o tematyce hipertensjologicznej.

Hobby – zegarki, film, sport (tenis stołowy, pływanie)

2021-03-26

Opieka nad pacjentem z nadciśnieniem tętniczym w dobie pandemii COVID-19
  • 17:05 - 17:20
  • 15 min
Organizator