JM Rektor UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Andrzej Tykarski

JM Rektor UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Andrzej Tykarski
  • JM Rektor UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Andrzej Tykarski